Huishoudelijk beleid

Dit huishoudelijk beleid geldt bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder van het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

1. Halen en brengen:

-  Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door bijvoorbeeld file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. 

- Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van tevoren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

2. Opvang:

Vaste opvang: 

Hiervoor worden vaste dagen en tijden gereserveerd. U reserveert voor deze vaste dagen ook vaste tijden. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht. Bij extra afname wordt dit uiteraard in rekening gebracht.

Voorbeeld 1: U heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor 8 uur. U bent echter een keer eerder vrij of plant een vrije dag in. Er wordt dan toch 8 uur in rekening gebracht. Tenzij u dit minimaal 1 maand van te voren heeft doorgegeven.

Voorbeeld 2: U heeft een contract afgesloten van 07:00u – 17:00u, maar u komt om 06:30u. Dan breng ik dit half uur in rekening.

Flexibel opvang: 

Onder flexibele opvang wordt verstaan het niet structureel afnemen van een zelfde dag/dagdeel per week. Flexibele opvang houdt NIET in: het ‘s ochtends afbellen van de opvang voor diezelfde (gereserveerde) dag. Zodra een flexibele opvangdag / dagdeel per email bevestigd is, is de reservering definitief. Dit gebeurd binnen een week. Tot 1 maand voor de afgesproken opvangdatum kan kosteloos geannuleerd worden. Ouders die vaste dagdelen per week afnemen hebben voorrang op ouders met wisselende roosters.

We spreken een vast aantal uren per maand af, mochten er meer uren bij komen dan worden deze gefactureerd. Mochten er minder uren dan afgesproken afgenomen worden, dan worden de vastgestelde uren zoals afgesproken in rekening gebracht. Als het rooster bekend is, graag zo snel mogelijk doorgeven, zodat ik de dagen waar opvang nodig is, kan reserveren voor jullie kindje. 

Ik reken per kind per dag dat er opvang nodig is minimaal 6 uur. Ook als u deze uren niet afneemt. Mocht u meer opvang nodig hebben als 6 uur op een dag wordt er natuurlijk meer in rekening gebracht.

3. Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang:

Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen.  Als uw kind ziek is, is het verstandig het thuis te houden. Daar voelt het zich het prettigste. Het kan natuurlijk ook dat uw kind niet fit is, koorts heeft, maar toch speelt; in dat geval kunt u uw kind gerust brengen (dan houden we contact). Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden dan zal ik met u overleggen. Soms is het toch noodzakelijk dat u uw kind komt ophalen. Is er sprake van besmettingsgevaar, zal uw kind ook opgehaald moeten worden.

Bij ziekte worden de afgesproken uren wel doorberekend. Wanneer het om meer dan 3 weken gaat proberen we een andere afspraak te maken. 

-  Wanneer er binnen mijn gezin ziekte heerst zal ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u wel of niet uw kinderen komt brengen.

-  Als ik te ziek ben om op te vangen stel ik u er zo spoedig mogelijk van op de hoogte. U hoeft niet te betalen, tenzij u een andere gastouder vindt, dan moet u haar natuurlijk betalen. 

- In principe dien ik als gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte geef dit dan zo spoedig mogelijk door, de uren worden wel doorberekend.

4. Wijzigingen/Opzeggen:

- Structurele wijzigingen dienen tenminste 1 maand van tevoren worden aangevraagd. Er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.

- Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om 1 maand de afgesproken uren door te betalen. In de proefperiode (de eerste 2 maanden) kunt u wel elk moment opzeggen. 

5. Betalingsverplichting:

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen.  Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.